About Candidate

Location

Education

D
DevOps Engineer Sept 2022 - Juni 2024
Chas Academy

DevOps, en kombination av utveckling (Development) och drift (Operations), är kritisk för moderna teknikföretag, som genomför tusentals uppdateringar dagligen. En DevOps engineer spelar en nyckelroll i detta genom att fokusera på automatisering inom både utveckling och systemadministration. De övervakar och testar processflöden för att säkerställa att allt fungerar smidigt, har en helhetsbild av systemet och är unikt positionerade för att överblicka hela flödet, till skillnad från utvecklare och tekniker som fokuserar på sina specifika områden.

T
Tekniskt basår Aug 2019 - Juni 2020
KTH

Tekniskt basår är skräddarsydd för fortsatta studier på KTH, och slutförd utbildning ger dig möjlighet att söka särskilt reserverade platser till våra ingenjörsutbildningar. Under basåret läser du matematik, fysik och kemi och får en känsla av den studietakt som krävs på KTH:s program.

Work & Experience

L
Lagermedarbetare Mars 2024
Mathem

Märkte och flyttade kundorder på ett korrekt sätt för att hålla leveranstider och minimera antalet fel.

P
Praktik/DevOps Engineer November 2023 - April 2024
Linespotting

* Implementering av automatiserade distributionspipeline för olika projekt. * Effektiviserad infrastrukturförsörjning för effektiv resurshantering. * Samarbetade med utvecklingsteam för att optimera applikationsprestanda. * Säkerställde robusta säkerhetsåtgärder i utvecklings- och distributionsprocesserna. * Tillhandahöll kontinuerlig integration och leveransstöd för snabb funktionsleverans.

B
Brand Partner Oktober 2023 - Mars 2024
Fenix Society

* Planerade, genomförde och följde upp försäljnings- och marknadsföringsstrategier för att marknadsföra varumärkesprodukter. * Undersökte och identifierade nya möjligheter för produkt- och varumärkesutveckling.

A
Account Manager Juli 2023 - Augusti 2023
Nobl Consulting

* Åtgärdat problem med redovisning, fakturering och tjänsteleverans för att bibehålla och öka kundnöjdheten. * Övervakade ny affärsutveckling för att generera försäljningsledningar, förhandla om kundprissättning och prognostisera intäkter.